Email: prudential@wlink.com.np   Skype: prudential.nepal
+९७७.१.४२१२९४०

नागरिक बडापत्र

१.कम्पनीको प्रकृती
निर्जिवन विमा व्यवसाय

२.ऐन नियमहरुः
कम्पनी ऐन, २०६३
विमा ऐन, २०४९
विमा नियमावली, २०४९
अन्य सम्वन्धित ऐन, नियम
विमा समितिबाट जारी गरिएका नियम, निर्देशिका र परिपत्रहरु ।

३.विमा लेखको लागि आवश्यक कागजातहरुः
(क) सवारी साधन विमा
प्रस्ताव फाराम र के.वाइ.सी. (ग्राहक पहिचान विवरण) फाराम
सवारी साधन दर्ता किताव (ब्लु बुक)
अघिल्लो विमा कम्पनीको नविकरण सूचना भए सो सूचना ।

(ख) सामुद्रिक विमा
प्रस्ताव फाराम र के.वाइ.सी. (ग्राहक पहिचान विवरण) फाराम
प्रतितपत्र (एल.सी.), विजक, पूर्व विजक

(ग) ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम विमा
प्रस्ताव फाराम र के.वाइ.सी. (ग्राहक पहिचान विवरण) फाराम
सम्झौतापत्र, गर्नुपर्ने कामको विवरण ।

(घ) भ्रमण औषधि विमा
प्रस्ताव फाराम र के.वाइ.सी. (ग्राहक पहिचान विवरण) फाराम
राहदानीको प्रतिलिपी ।

(ड.) अन्य विमा
प्रस्ताव फाराम र के.वाइ.सी. (ग्राहक पहिचान विवरण) फाराम
कम्पनीले माग गरे वमोजिमको कागजात ।

४.विमा लेख जारी गर्न लाग्ने समय
सामान्यतय माथि लेखिए वमोजिमको आवश्यक जानकारी र कागजात प्राप्त भए पश्चात तीन घण्टाभित्र ।

५.विमितले विमा लेख र नविकरणको लागि तिर्नुपर्ने रकम
विमा लेखमा उल्लेख भए वमोजिमको विमा शुल्क
टिकट दस्तुर
मूल्य अभिवृद्दि कर (भ्याट)

६.नविकरण सूचना
विमा अवधिको अन्तिम समयमा, विमा लेख अवधि समाप्त हुनु भन्दा एक महिना अगाडी कम्पनीले नविकरण सूचना जारी गर्छ ।

७.दुर्घटनाको समयमा जानकारी गराउने
दावि पेश गर्न र सर्भेक्षक वा अन्वेषक नियुक्तिको लागि तुरुन्त कम्पनीलाई जानकारी
गराउनुहोला ।
सवारी साधन चोरी भएमा वा तेश्रो पक्षको दुर्घटना । मृत्यु । सम्पत्तिको क्षति भएमा अनिवार्य रुपमा तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

८.दावि कहाँ पेश गर्ने
कम्पनीको प्रधान कार्यालय वा शाखा कार्यालयको दावि शाखामा पेश गर्न सकिनेछ । तर दावि फछ्यौट कम्पनीको प्रधान कार्यालयबाट मात्र हुनेछ ।

९.दावि पेश गर्ने समयमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने जानकारीः
विमा लेख नम्वर
दुर्घटना मिति र समय
दुर्घटना स्थल
दुर्घटना कसरी भएको हो सो विषयमा आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्वर सहित सूचना पत्र ।

१०.दावि विरुद्द क्षतिपूर्ति तिर्न लाग्ने समयः
सामान्यतय, आवश्यक कागजात सहित सर्भेक्षकको प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिन भित्र दावि फछ्यौट हुनेछ ।
अन्यथा विमा ऐन, २०४९ वमोजिम कम्पनीले ३५ दिन भित्र दावि फछ्यौट गर्नेछ ।

११.उजूरी । गुनासो सुन्ने अधिकारी
कम्पनीको प्रधान कार्यालय
प्रथम: श्री आनन्द खडका (कम्पनी सचिव)
दोश्रोः श्री तुल्सी नारायण मानन्धर (नायव महा प्रवन्धक)
तेश्रोः श्री वि.के. महर्जन (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)

१२.आर्थिक प्रतिवेदन
अघिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदन त्यसपछिको एक महिनाभित्र दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिनेछ ।
अघिल्लो अघिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदन त्यसपछिको एक महिनाभित्र कम्पनीको वेवसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ ।
वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनीको वेवसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ ।

१३.शेयर सम्वन्धि कागजातहरु
शेयर कारोवार सम्वन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु एन एम वि क्यापिटल लिमिटेड, नक्शाल, नागपोखरी काठमाडौबाट गरिनेछ ।

© सर्बाधिकार प्राप्त २००८ - २०१० प्रुडेन्सियल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लि.

सम्पर्क ठेगाना

केन्द्रीय कार्यालय कमलादी कम्प्लेक्स, १९५१, कमलादी -३०३८३ काठमाडौँ-३१, नेपाल

इस्कैपी: prudential.nepal

इमेल : prudential@wlink.com.np

सुझाव/ सोधपुछ

कार्यालय समय

समय १० AM देखि ५ PM । सार्वजनिक बिदा बाहेक

वेब साईट डिजाइन एक्जील क्रियशन्स Site updated on January 10, 2017