Email: picl@prudential.com.np   Skype: prudential.nepal
+९७७.१.४२१२९४०

प्रायः सोधिने प्रश्नहरु

१। विमा के हो ?  
विमा दुई पक्षहरु बीचको करार हो । जसमा एक पक्षको रुपमा रहेको विमकले निश्चित र सहमती भए वमोजिमको विमा रकम, जसलाई प्रिमियम भनिन्छ, प्राप्त गरी अर्को पक्षको रुपमा रहेको विमितलाई करार अन्तर्गत सामान एवं वित्तिय हानि नोक्सानी भएमा व्यहोर्न आश्वश्त बनाउँछ । विमा दुई प्रकारको हुन्छ, जसलाई जीवन विमा र सामान्य विमा भनिन्छ । जीवन विमाले मानव एवं मानवीय विषय बस्तुलाई समेट्छ भने सामान्य विमाले जीवन विमा बाहेकको सम्पत्ति एवं दायित्वलाई समेट्छ । पु्रडेन्सीयल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक सामान्य विमा कम्पनी हो ।

२। विमा किन ?  
क०  यसले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ ।
ख० सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
ग०  व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्दि गर्छ ।
घ०  वित्तिय स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
ड०  हानी नोक्सानी क मगर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
च०  लगानी प्रयोजनको लागि रकम ९कोष० प्रदान गर्छ ।
छ०  यसले समाजमा रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्छ ।

३। विमा खरिद गर्दा के कुरामा होसियार हुनु पर्छ ?  
क०  तत्काल विमा गरिएको रकम निश्चित गर्ने ।
ख०  विमाको उचीत अवधि छनौट गर्ने ।
ग०   सम्पत्तिको प्रकृती अनुसार जोखिम चयन गर्ने ।
घ०   विमा गरिने सम्पत्तिको उपयुक्त विवरण प्रदान गर्ने ।
ड०  विमा कम्पनीमा आवश्यक कागजात पेश गर्ने ।
च०  दावि भएमा तुरुन्त विमा कम्पनीलाई मौखिक,  लिखित वा विद्युतीम माध्यमबाट सूचित गर्ने ।

४। Underwriting भन्नाले के बुझिन्छ ?
विमा सम्वन्धि जोखिम निर्धारणसँग सम्वन्धित विषयको मूल्यांकन प्रक्रियालाई ग्लमभचधचष्तष्लन भनिन्छ । यो प्रक्रियाले विमितलाई उपयुक्त विमा शुल्कको विषयमा निर्णय लिन सहयोग गर्छ ।

५। सुरक्षा कहिले प्रभावकारी हुन्छ ?
जोखिम वहन गर्न विमा शुल्क भुक्तानी हुनासाथ विमा सुरक्षा प्रभावकारी हुन्छ । कम्पनीले प्रस्ताव स्वीकार नगरेसम्म र विमा शुल्क भुक्तानी नभएसम्म इन्स्योरेन्स कम्पनीको दायित्व शुरु हुँदैन ।

६। रद्दको नियम र प्रक्रिया के के हुन् ?
विमितको अनुरोधमा कुनै पनि समयमा विमा समाप्ती हुन सक्छ । जसमा कम्पनीले चलन चल्तीको छोटो अवधिको दरलाई विमा लेख लागू रहेको समयको आधारमा गणना गरी विमा रकम लिन्छ । कम्पनीको तर्फबाट पनि सात दिनको पूर्व सूचना दिई कुनै पनि समयमा विमा समाप्ती हुन सक्छ ।

७। विमा लेख हराएमा के हुन्छ ?
ग्राहकको लिखित अनुरोधमा विमालेखको प्रतिलिपी उपलव्ध गराइनेछ ।

८। कम्पनीले स्वतः विमालेख नविकरण गर्छ ?
गर्दैन । सर्वप्रथम विमा कम्पनीले विमाको समयावधि समाप्ती हुनु एक महिना अगावै नविकरणको लागि सूचना जारी गर्नुपर्छ । विमितले विमा नविकरणको लागि विमालेखको समयावधि समाप्त हुनु अगावै नविकरणको लागि सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।

९। दुर्घटना भएमा के गर्ने ?  
दुर्घटना भएमा दावि पेश गर्न र सर्वेक्षक तथा अनुसन्धान अधिकारी नियुक्ति गर्न तत्काल विमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । गाडी चोरी भएको खण्डमा वा तेश्रो पक्ष घाइते भएमा वा निजको मृत्यु भएमा वा सम्पत्ति क्षति भएमा तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गरानुपर्छ । कम्पनी र प्रहरीलाई जानकारी गराउन ढिला भएमा तपाईको दावि पूर्वाग्रही हुनेछ र कम्पनीले दायित्व वहन गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ । यस विषयमा विमालेखको शर्त र वन्देजहरु पनि पढनु होला ।

१०। मैले दावि पेश गर्दा के कुराको जानकारी गराउनुपर्छ ?
आफ्नो गाडीको नम्वर, विमा लेख नम्वर, दुर्घटना मिति, दुघर्टना समय, दुर्घटना स्थल र कसरी दुर्घटना भएको हो सो विषयमा आफ्नो नाम, सम्पर्क ठेगाना र सम्पर्क नम्वर दावि उल्लेख पत्रमा समावेश हुनुपर्छ ।

११। मैले दावि काहाँ पेश गर्नुपर्छ ?  
तपाईले आफ्नो दावि हाम्रो कर्पोरेट कार्यालय वा अन्य कुनै पनि शाखामा पेश गर्न सक्नुहुन्छ । तर दावि फस्र्योट हाम्रो कर्पोरेट कार्यालयबाटमात्र हुन्छ ।

१२। मैले दावि पेश गरेपछि के हुन्छ ?
तपाईले हामीलाई दावि पेश गरेपछि कि त हानी नोक्सानी निरीक्षणको लागि हामी सर्भेक्षक खटाउँछौ वा प्रक्रिया वा कागजात प्रयोजनको लागि तपाईलाई मार्गदर्शन दिन्छौ ।

१३। विमा सर्भेक्षकहरु को हुन र उनीहरुको शुल्क कसले तिर्छ ?  
सर्भेक्षकहरु विमा समितिले तोकिए वमोजिमको योग्यता भएको एवं विमा समितिबाट अनुमती प्राप्त व्यक्ति हुन । सर्भेक्षकहरु स्वतन्त्र व्यक्ति हुन, उनीहरु कम्पनीको कर्मचारी होइनन । कम्पनीले सर्भेक्षक महासंघको निति निर्देशन अनुसार सामुद्रिक दावि बाहेकको सर्भेक्षकहरुको विल भुक्तानी गर्छ । सामुद्रिक दाविको हकमा कम्पनीले सर्भेक्षकहरुको शुल्क विमितको दावि निर्धारण रकमबाट सोधभर्ना गर्छ ।

१४। दुर्घटनाको कति समय पछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ रु मेरो दावि फस्र्योट हुन कति समय लाग्छ?
सामान्यतय, सर्भेक्षकको प्रतिवेदन सहित कम्पनीले माग गरेको आवश्यक कागजात संलग्न गरी दावि पेश गरेको १५ दिन भित्र दावि फस्र्योट हुन्छ । अन्यथा विमा ऐन, २०४९ ले तोके बमोजिम ३५ दिन भित्र कम्पनीले दावि फस्र्योट गर्नेछ ।

१५। दुर्घटना भएमा विमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति रकमको दर कति हुन्छ ?  
क्षतिपूर्ति रकम विमा समितिबाट प्रमाणपत्र प्राप्त विमा सर्भेक्षकहरुले निर्धारण गरे वमोजिम र विमा समितिको स्वीकृती प्राप्त निति निर्देशन वमोजिम हुनेछ । तर कम्पनीले सर्भेक्षकको प्रतिवेदनमा कुनै कमि कमजोरी देखेमा सर्भेक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा कम रकम प्रदान गर्नेछ ।

१६। मेरो दाविको सम्वन्धमा कम्पनीको निर्णय उपर मलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?
हुन्छ । तपाइलाई कम्पनीको निर्णयमा चित्त नबुझेमा विमा समितिमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।

१७। विमा लेख वाहकको कर्तव्य के के हुन?
विमा लेख वाहकले विमा लेख विवरणमा उल्लेख भएको विमितको नाम, विमा लेख अवधि, विमा गरिने सम्पत्ति । व्यक्ति । दायित्व, जोखिम वहन, विमा शुल्क, विशेष अपवाद र शर्त वन्देज, अवपाद, प्रतिभूति, सिमा आदि  यकिन साथ हेर्र्नुपर्छ । विमा लेख वाहकले विमा शुल्क गणना पनि हेर्नुपर्छ ।

© सर्बाधिकार प्राप्त २००८ - २०१९ प्रुडेन्सियल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लि.

सम्पर्क ठेगाना

केन्द्रीय कार्यालय कमलादी कम्प्लेक्स, १९५१, कमलादी -३०३८३ काठमाडौँ-३१, नेपाल

???????: prudential.nepal

सुझाव/ सोधपुछ

???????? ???

समय १० AM देखि ५ PM । सार्वजनिक बिदा बाहेक

??? ???? ?????? ?????? ????????? Site updated on June 14, 2020